Uitvaartbeurs Leiden

‘Dierbaar en Tastbaar’ - 13 april 2013

Uitvaartbeurs Leiden

Partiar

Website: http://www.partiar.nl/

Partiar is een onafhankelijke executeur-testamentair die met kennis van zaken een boedel kan afwikkelen. Dit geschiedt altijd in nauw overleg met uw notaris. Naast het te gelde maken van bezittingen en afwikkeling van schulden kunnen ook allerlei praktische zaken bij de afhandeling worden betrokken. Te denken valt aan:

Buitenlandse bezittingen (onroerend goed, boot e.d.) worden uiteraard ook in de afwikkeling betrokken.
De administratie wordt bijgewerkt en beëindigd en de laatste betalingen worden gedaan. De aangiftes inkomstenbelasting en successierecht worden verzorgd.