Uitvaartbeurs Leiden

‘Dierbaar en Tastbaar’ - 13 april 2013

Uitvaartbeurs Leiden

Verklaring van erfrecht.nl

Website: http://www.verklaringvanerfrecht.nl

Verklaringvanerfrecht.nl is een landelijk opererende website, gestart in 2011. Via deze site kan men – wanneer er iemand is overleden – online een verklaring van erfrecht aanvragen op een moment waarop dat de aanvrager schikt; snel, eenvoudig en tegen een vooraf vastgesteld aantrekkelijk tarief.

Na een overlijden is vaak een verklaring van erfrecht nodig, bijvoorbeeld om over een bankrekening te kunnen beschikken, om de tenaamstelling van het huis van de overledene te wijzigen of om een levensverzekering uitgekeerd te krijgen. Voordat die verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, zal een notaris uitgebreid onderzoek moeten doen naar de vraag wie de erfgenamen zijn en wie namens hen mag optreden.

Bij verklaring van erfrecht.nl hebben wij ons volledig toegelegd op dit proces. Onze medewerkers zijn dagelijks bezig met het opstellen van verklaringen van erfrecht en het doen van erfgenamenonderzoek. Daardoor en door een optimaal gebruik van de moderne media kunnen wij niet alleen kosten- en tijdsefficiënt te werk gaan, maar krijgt u bij eventuele vragen ook altijd snel iemand te spreken die zich volledig heeft toegelegd op het erfrecht.

Verklaringvanerfrecht.nl : de notarieel specialist, waar u, uw erfenis en de erfgenamen centraal staan!